Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

I) Podstawa prawna:

 • 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.),


Wzory oświadczeń majątkowych
zostały określone w aktach wykonawczych opartych na wskazanych przepisach, tj. w:

 • Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017r., poz. 2020),

  Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego:

 • radni,
 • wójtowie (odpowiednio burmistrzowie, prezydenci),
 • zastępcy wójtów (odpowiednio zastępcy burmistrzów, prezydentów),
 • członkowie zarządów powiatów i województw,
 • sekretarze gmin (odpowiednio powiatów, województw),
 • skarbnicy gmin (odpowiednio powiatów, województw),
 • kierownicy jednostek organizacyjnych gmin (odpowiednio powiatów, województw),
 • osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną (odpowiednio powiatową, wojewódzką) osobą prawną,
 • osoby wydające decyzje w imieniu wójta (starosty, marszałka województwa).

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent),
 • powołania na stanowisko,
 • zatrudnienia wg stanu na dzień objęcia stanowiska!

Kolejne oświadczenie składane jest:

 • do 30 kwietnia następnego roku, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt),
 • w dniu odwołania ze stanowiska,
 • w dniu rozwiązania umowy o pracę, wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia!


Składanie oświadczenia majątkowego:

 • oświadczenie majątkowe składa się w dwóch oryginalnych egzemplarzach,

„Wymóg składania oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach tłumaczy się tym, że osoby, którym oświadczenie majątkowe złożono, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.”

 • do składania oświadczenia majątkowego dołącza się dwie kopie lub kserokopie swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT wraz z załącznikami) za rok poprzedni i jego korektą,
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3596
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
Nazwa dokumentu: Wzór oświadczenia majątkowego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kinga Giedyk
Osoba, która udostępnia informację: Kinga Giedyk
Data wytworzenia informacji: 12.06.2017
Data udostępnienia informacji: 12.06.2017 13:04:56
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2018 12:54:28
Rejestr zmian