Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wpisanie do rejestru wyborców

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

 

Informacje ogólne:

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Mejskim w Wyśmierzycach pisemny wniosek zawierający nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

 Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 4. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie gminy Wyśmierzyce.

Przykładowe dokumenty potwierdzające to

 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli płacisz podatki  – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) - jeśli złożyłeś PIT przez Internet),
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w gminie Wyśmierzyce, w którym mieszkasz),
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w gminie Wyśmierzyce, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w gminie Wyśmierzyce, w którym mieszkasz,
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:
 • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;
 • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Burmistrz Wyśmierzyc przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy Wyśmierzyce.

 

Opłaty:

 • Nie ma

 

Termin załatwienia sprawy:

 • 5 dni od daty wniesienia wniosku

 

Forma załatwienia sprawy:

 • Wydana zostaje decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi  Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Wyśmierzyc w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

 • druk wniosku dostępny na miejscu
 • wniosek składa wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy Wyśmierzyce bez zameldowania na pobyt stały.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1877
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski Wyśmierzyce
Nazwa dokumentu: wpisanie do rejestru wyborców
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Wiśniewska
Osoba, która udostępnia informację: Justyna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2020
Data udostępnienia informacji: 05.06.2020 12:30:11
Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 12:30:06
Rejestr zmian