Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Miejsko- Gminny Ośrodek Społecznej w Wyśmierzycach jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, w skład których wchodzą również prowadzone, finansowane lub dofinansowane przez Gminę:
1)    domy pomocy społecznej;
2)    placówki specjalistycznego poradnictwa;
3)    placówki opiekuńczo-wychowawcze;
4)    mieszkania chronione;
5)    ośrodki wsparcia;
6)    inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Gminy.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Wyśmierzycach
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej
3) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej
4) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej
6) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury
odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym
7) koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
8) sprawowanie nadzoru, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez Gminę
9) współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez MGOPS
10) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYŚMIERZYCACH
ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce (parter)
tel,, fax:   +48 (48) 615 70 03 wew 117
email: mgops@wysmierzyce.pl

http://mgopswysmierzyce.naszbip.pl/

 

GODZINY PRACY:


Poniedziałek -      7:30 - 17:30

Wtorek - Piątek:  7:30 - 15:30

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3523
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
Nazwa dokumentu: Informacje o jednostce
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Walczewski
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Walczewski
Data wytworzenia informacji: 28.07.2017
Data udostępnienia informacji: 28.07.2017 10:52:50
Data ostatniej aktualizacji: 12.07.2019 13:04:31
Rejestr zmian