Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

BURMISTRZ  WYŚMIERZYC

 

Ogłasza pierwszy  publiczny, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność  gminy Wyśmierzyce.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  z dnia 14.06. 2017 r.

 

Obręb Kostrzyń

1.Nieruchomość  rolna ( rola kl.IVa - 140 m², kl. IVb - 944 m²),  niezabudowana,

   z dostępem  do drogi publicznej oraz sieci wodociągowej, numer ewidencyjny 706/17     

   o pow. 1084 m²,  KW RA2G/00020853/1

   cena  wywoławcza nieruchomości     12 642,00 zł  brutto

   wadium  1 300,00 zł

   wysokość minimalnego postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu

2.Nieruchomość  rolna ( rola kl.IVa- 869 m², kl. IVb- 208 m²),  niezabudowana, 

   z dostępem do drogi publicznej oraz sieci wodociągowej, numer ewidencyjny 706/18     

   o pow. 1077 m²,  KW RA2G/00020853/1

  cena  wywoławcza nieruchomości     12 567,00  zł brutto;

   wadium  1 300,00 zł

   wysokość minimalnego postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu

 

3.Nieruchomość  rolna (rola kl. IVa- 969 m², kl.IVb-101 m²), o pow. 1070 m²,) 

   niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej oraz sieci wodociągowej,

   numer ewidencyjny 706/19, o pow. 1070 m²,  KW RA2G/00020853/1

   cena  wywoławcza nieruchomości     12 492,00 zł brutto;

  wadium  1 300,00 zł

  wysokość minimalnego postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu

 

Obręb  Korzeń

4.Nieruchomość  rolna ( rola kl.V- 0,0500 ha, kl.VI- 0,0900 ha, łąka kl.IV- 0,1600 ha, 

   kl.V-0,1100 ha, rów- 0,0100 ha) , niezabudowana, brak dostępu do drogi publicznej,     

   numer ewidencyjny  181, o powierzchni 0,4200 ha, KW  RA2G /00025479/0

  cena  wywoławcza  nieruchomości   6 567,00 zł. brutto;

  wadium   700,00 zł

  wysokość minimalnego postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu

 

 

Obręb Paprotno

  1. Nieruchomość   rolna ( rola kl.V- 0,0500 ha, kl.VI- 0,0900 ha, łąka kl. IV- 0,1600 ha,  

    kl.V-0,1100 ha, rów-0,0100 ha) , niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej,  

    numer ewidencyjny  284 o powierzchni  0,2900 ha,  KW  RA2G /00021769/2

    cena wywoławcza nieruchomości    6 905,00 zł. brutto;

   wadium   700,00 zł

   wysokość minimalnego postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu

 

 

Obręb ewidencyjny Olszowa

  1. Nieruchomość   rolna  (rola kl. IVb - 0,0300 ha), niezabudowana, z dostępem

    do drogi publicznej, numer ewidencyjny 191 o powierzchni  0,0300  ha,

    KW  RA2G /00005088 /6

    cena wywoławcza nieruchomości     741,00 zł. brutto

    wadium   100,00 zł

    wysokość minimalnego postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08. 2017 r. / wtorek /  o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach  ul. Mickiewicza 75  I  piętro .

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłacenie wadium minimum 3 dni przed wyznaczonym terminem  przetargu w kasie Urzędu, lub na   konto Urzędu Miejskiego  Wyśmierzycach nr 33 9117 0000 0100 2802 2000 0140 z dopiskiem „ wadium – sprzedaż działki nr ....................” .

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem

do przetargu.

Na przetarg nie maja wstępu osoby, które nie wpłaciły wadium.

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.

Wadium  zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z tym że wadium  wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .   Wadium ulega przepadkowi wówczas, gdy osoba  która przetarg wygrała uchyla się

od zawarcia umowy notarialnej oraz w przypadku, gdy  nie przystąpiła do umowy notarialnej w wyznaczonym przez gminę terminie .

Wykazane nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań osób trzecich, są wolne od obciążeń hipotecznych, brak roszczeń i ograniczeń.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony oddzielnym pismem w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .

Burmistrz Wyśmierzyc zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z podaniem  uzasadnienia jego odwołania .

Przetarg  przeprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r.

w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

/ Dz. U z 2014 poz.1490. /

Dodatkowe  informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Wyśmierzycach, pokój nr 208, lub pod  telefonem  nr 48  6157003  wew.111.

 

 

Wyśmierzyce   28.07.2017 r.

                                                                

Burmistrz  Wyśmierzyc

 /-/  Marek Bielewski

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5428
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
Nazwa dokumentu: Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wyśmierzyce
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mieczysław Kośla
Osoba, która udostępnia informację: Mieczysław Kośla
Data wytworzenia informacji: 28.07.2017
Data udostępnienia informacji: 28.07.2017 10:07:29
Data ostatniej aktualizacji: 28.07.2017 10:09:05
Rejestr zmian